Aktuális avantgárd könyvsorozat

A forgalomban lévő monográfiasorozatok többnyire a klasszikus, illetve a posztmodern értékek mentén tematizálódnak. Az Aktuális avantgárd 27 kötetre tervezett sorozata az eleddig még földolgozatlan témáknak és szerzőknek a komplex életművére összpontosít a hatvanas évektől napjainkig. Ezzel nemcsak a hiánypótlás szerepét vállalhatja, hanem a nyitott kultúrában lejátszódó többszörösen szimmetrikus történések is új megvilágításba kerülhetnek, valamint újabb dialógusok beindítására teremthet esélyt.

A sorozat tervezett témái és már megjelent kötetei:

  1. Bohár András: Aktuális avantgárd: M. M. Hermeneutikai elemzések
  2. A kortárs avantgárd befogadástörténete
  3. Deréky Pál, Müllner András (szerk.): Né/ma? Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből
  4. Kékesi Zoltán: Médiumok keveredése. Nagy Pál műveiről
  5. Sz. Molnár Szilvia: Szavak visszavonulóban. Bujdosó Alpár intermediális művészete
  6. Papp Tibor
  7. Bakucz József
  8. Kemenes Géfin László
  9. Vitéz György
  10. Erdély Miklós
  11. Szentjóby Tamás
  12. Hajas Tibor
  13. Szombathy Bálint: Art Tot(h)al. Tóth Gábor munkásságának megközelítése 1968–2003
  14. H. Nagy Péter: A betűcivilizáció szétrobbanása. Szombathy Bálint szupergutenbergi univerzuma
  15. Ladik Katalin
  16. Bohár András: A megírhatatlan költemény. Hermeneutikai kísérletek Cselényi László költészetéről
  17. H. Nagy Péter: Orfeusz feldarabolva. Zalán Tibor költészete és az avantgárd hagyomány
  18. Sz. Molnár Szilvia: Narancsgép Géczi János (vizuális) költészete és az avantgárd hagyomány
  19. Szkárosi Endre
  20. H. Nagy Péter - Michal Murin - Jozef Cseres: Paraf. Juhász R. József költészetéről és performanszairól
  21. Cselényi Béla
  22. Petőcz András
  23. Endrődi Szabó Ernő, fenyvesi Tóth Árpád, Szilágyi Ákos,
  24. András Sándor, Baránszky László, Kibédi Varga Áron, Zend Róbert
  25. Dedinszky Erika, Kemenczky Judit, Molnár Katalin
  26. Juhász R. József, Mészáros Ottó, Rónai Péter
  27. Art Lover (Szombathy Bálint): Vér, arany, neoizmus. Betekintés Istvan Kantor Monty Cantsin? Amen! életébe és művészetébe

Sorozatszerkesztő: Bohár András és L. Simon László

A sorozatról információ kérhető a kiadó elérhetőségein.

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés