Kiadványok

  • Orfeusz feldarabolva 3. H. Nagy Péter: Orfeusz feldarabolva Zalán Tibor költészete és az avantgárd hagyomány
    Aktuális avantgárd 17. Megjelenés ideje: 2003
    Bolti ára: 1700 Ft

„E kötet alcíme Zalán Tibor költészetének egy bizonyos szempontból történő feldolgozását ígéri, az elemzések között mégis helyet kap a szerző regénytöredékeinek vizsgálata. Ennek oka kettős természetű. Egyfelől a még befejezetlen Papírváros két része a recepció tanúsága szerint szoros kapcsolatban áll Zalán lírájával. […] Másfelől a Papírváros fokozottan ráirányítja a figyelmet az életmű lezáratlanságára, a szövegek párbeszédének folyamatára, ily módon a vele való foglalkozás mindenképpen indokoltnak látszik. […]

E kismonográfia nem törekszik Zalán Tibor költészetének ellentmondásmentes leírására. Az avantgárd szemléletformákkal és technikákkal, a neoavantgárd és vizuális költészeti kezdeményezésekkel kapcsolatba hozható művek interpretációját tekinti feladatának. Mikroelemzések lazán összefüggő sorozatából áll. 13 verseskönyvet tekint át, közel 40 rövidebb/hosszabb szöveg- és kollázs-értelmezést tartalmaz.”

H. Nagy Péter 1967-ben született Budapesten. Irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés