Kiadványok

  • Klasszikus és modern republikanizmusok 281. Nagy Ágoston – Pap Milán (szerk.): Klasszikus és modern republikanizmusok Eszmetörténeti tanulmányok
    Megjelenés ideje: 2021
    Terjedelem: 276 oldal
    Bolti ára: 3250 Ft

A klasszikus republikanizmus az euroatlanti kultúra jelentős, az antikvitásban és annak humanista recepciójában gyökerező politikai hagyománya, egyúttal a kortárs politikai filozófia egyik irányzata, amely a közösségi erényeket, a politikai szabadságot és a döntés felelősségét állítja a közéletről való gondolkodás előterébe. A republikanizmus a magyarországi politikai gondolkodásnak is évszázadokon keresztül szerves elmét alkotta, hatása mindenekelőtt a politika mibenlétéről alkotott felfogásban, a politikai közösség alapértékeinek és érdekeinek artikulálásában, illetve a honpolgársággal kapcsolatos normák megfogalmazásában érthető tetten. Bár általában véve a témával kapcsolatban mára már könyvtárnyi, főként angol nyelvű szakirodalom áll a kutatók rendelkezésére, és magyarul is számos dolgozat foglalkozott a jelenség elméleti, történeti és historiográfiai aspektusaival, mindeddig azonban nem készült olyan kiadvány, mely a magyar közönség számára kifejezetten az e politikai tradíció hazai és külföldi történetére irányuló kutatásokat mutatta volna be. Válogatásunk arra tesz kísérletet, hogy a történetírás, az irodalomtörténet és a politikai filozófia diszciplináris szemszögéből közelítő írásokon keresztül felmutasson valamit e jelentős politikai hagyomány sokszínűségéből.


A kötet szerzői a politikai gondolkodás történetének elismert magyar kutatói: Balogh László Levente, Demeter M. Attila, Förköli Gábor, Köllő Zsófia, Lévai Csaba, Miru György, Nagy Ágoston, Pap Milán, Petneházi Gábor, Takáts József, Vajda Zoltán.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés