Kiadványok

  • Esztétikai tapasztalat és medialitás 10. Kulcsar-Szabó Zoltán - Szirák Péter (szerk.): Esztétikai tapasztalat és medialitás Megjelenés ideje: 2004
    Bolti ára: 3300 Ft

“Jelen kötet egy 2003. szeptember 25–26-án, Debrecenben megrendezett kollokvium előadásainak írásos, legtöbb esetben kibővített változatait gyűjti egybe. Az ülésszak […] egy az irodalomtudomány kultúraelméleti összefüggéseinek szentelt szakmai projektumba illeszkedik […]. Ezt a több éve folyó munkát az irodalomtudományban Nyugat-Európában és a tengerentúlon az 1990-es években végbement, Magyarországon pedig feltehetőleg a küszöbön álló kultúra- és médiaelméleti fordulat felvetette kérdések és kihívások hívták életre, amelyek többek között az irodalomértelmező diszkurzus ön- és tárgymeghatározásait is jelentős mértékben átalakították. […]
A jelen kötetben közölt tanulmányok arra tettek kísérletet, hogy a kommunikáció – Hans Ulrich Gumbrecht jelzőivel élve – “néma” vagy “nem-hermeneutikai” síkjának és feltételeinek az esztétikai tapasztalatban betöltött szerepére, sőt akár, ha rendelkeznek ilyennel, esztétikai tapasztalatára vagy érzékelésének nem kommunikatív mintázatú formáira kérdezzenek rá. Az esztétikai tapasztalat medialitása kifejezés, aligha meglepő módon, literális értelemben meglehetősen komplex, jelen keretek között átfoghatatlan problematikát szólít meg, az itt egybegyűjtött munkák, melyek között egyaránt olvashatók esettanulmányok és néhány átfogóbb modellálási javaslat, e problematika irodalmi szövegekben jelentkező vagy reprezentált összetevőire helyezték a hangsúlyt. S noha ez nyilvánvalóan csak egy a probléma lehetséges megközelítései közül, ennek a súlypontnak a kirajzolódása talán éppen azt a ritkán megválaszolt kérdést helyezheti élesebb megvilágításba, hogy miként körvonalazható és kezelhető a medialitás egy olyan fogalma, amelyhez a technikai vagy technikatörténeti irányú vizsgálódások fölényesen optimista szcientizmusa felől kevésbé nyílik hozzáférés.”

A kötet szerzői:

Bednanics Gábor, Bónus Tibor, Fodor Péter, Hansági Ágnes, Kékesi Zoltán, Stephan Krause, Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán, Lőrincz Csongor, Lucas Manfrin, Molnár Gábor Tamás, Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter, Tamás Ábel, Tímár Andrea

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés